Ștefan cel Mare – pilon al demnității și culturii naționale


Poetele Lidia Grosu și Veronica Bumbu la Unitatea Militară 1001

Poetele Lidia Grosu și Veronica Bumbu la Unitatea Militară 1001

     Biblioteca „Liviu Rebreanu” în colaborare cu Unitatea militară 1001 (responsbil maior Lilia Popov) au organizat o manifestare dedicată comemorării a 514 ani de la trecerea în eternitate a domnitorului Ţării Moldovei, Ştefan cel Mare, canonizat la 20 iunie 1992 şi înscris în sinaxar, cărţile de cult etc., cu numele de „Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”. 

     La întâlnirea cu tinerii ostaşi au participat poetele Lidia Grosu și Veronica Bumbu. Făcând o mică icursiune în istorie, poeta Lidia Grosu a relatat despre viaţa şi activitatea voievodului, dar şi despre meritele acestui domnitor de a consolida Ţara Moldovei, de a menţine pacea, stabilitatea prin legăturile de prietenie cu statele vecine, de a asigura prosperitatea prin dezvoltarea relaţiilor economice, dar şi cele de a proteja creştinătatea, fiecare victorie a sa în cele cca 40 de lupte purtate fiind marcată de edificarea de fiecare dată a unei mănăstiri sau biserici.

     Autoarea a atras atenţia asupra celor 10 curiozităţi relatate de academicianul istoric Demir Dragnev, care completează viaţa domnitorului cu date interesante, încheind cu un portret  fizic  şi psihologico-moral al domnitorului „pictat” în cuvinte  de către istoricul român Nicolae Iorga (1871–1940): Cinstit şi harnic, răbdător fără să uite şi viteaz fără cruzime, strașnic în mânie şi senin în iertare, răspicat şi cu măsură în grai,  gospodar şi iubitor al lucrărilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale, care, se pare că vin pintr-însul de aiurea şi de mai sus”.

     Lidia Grosu a citit  poezii din creaţia sa care s-au încadrat în tema abordată, inclusiv „Imn carabinierilor”,Epoleţii ne sunt o mândrie”, „Femeia cea cu epoleţi” – toate dedicate militarilor şi care au fost puse pe note de către compozitorul Valentin Palancica, ofiţer şi om de arte  cu care autoarea conlucrează în domeniul artelor.

     Cu unele completări a intervenit poeta Veronica Bumbu, care a subliniat despre actele de vitejie ale  domnitorului şi despre principala sa calitate – patriotismul –acesta străduindu-se  să li-l cultive ostaşilor prin propriile sale fapte, el rămânând un mare pedagog, strateg şi promotor de valori naţionale, dar şi creştineşti, inclusiv prin credinţa în Dumnezeu, menţinerea legăturii cu părintele său duhovnicesc Daniil Sihastru. Dna Veronica Bumbu a lecturat câteva din poeziile sale dedicate lui Grigore Vieru, mamei, baştinei, versuri care s-au bucurat de aplauzele celor din sală.

Carabinierii de la Unitatea Militară 1001

Carabinierii de la Unitatea Militară 1001

   Valentina Ţîra, bibliotecar, i-a invitat pe  ostaşii din noul contingent să păşească pragul Bibliotecii Liviu Rebreanu, aducându-le la cunoştinţă că în afară de împrumuturile de carte, utilizatorii mai pot beneficia de un şir de servicii din partea bibliotecii, inclusiv iniţierea în unele tehnologii informaţionale, difuzarea unor filme interesante etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s