Lev Tolstoi, amurgul glorioasei pleiade


 Azi se împlinesc 190 de ani de la naşterea lui Lev Tolstoi!

Este ultimul din glorioasa pleiadă de scriitori ruşi care au conferit belestristicii o importanţă universală.
Marele artist şi gânditor autentic s-a născut la Iasnaia Poliana, Rusia. A avut parte de o copilărie îndestulată, dar fără mângâierea părintească, rămânând foarte devreme fără mamă şi fără tată. A studiat limbile străine, dar nu şi-a încheiat facultatea. În calitate de scriitor, a fost un autodidact şi pe această cale a atins culmi nebănuite în cunoaşterea ştiinţelor, fapt ce a favorizat ulterior scrierea încărcată de măiestrie şi exactitate a lucrărilor sale.
A debutat după ce a fost pe front, în Războiul din Caucaz, alături de fratele său. Trilogia Coplilărie, Adolescenţă şi Tinereţe l-a făcut cunoscut în lumea literară rusă. Buna pregătire pe tărâmul literelor, experienţele de viaţă, caracterul şi viziunile sale progresiste îl plasează în primele rânduri ale literaţilor vremii. Participă la dispute şi percepe literatura ca una din valorile de seamă în educaţie şi în formarea personalităţii. Boierul din marea moşie Iasnaia Poliana nu era doar boier, ci şi un om cu vederi elevate şi progresiste, care nu ocolea problemele, indiferent de natura lor, şi un scriitor de primă mărime. Învierea, Ana Karenina, după care Război şi Pace, capodoperă a literaturii universale, îi asigură întîietatea între marii scriitori mondiali. Pentru Război şi Pace a fost nominalizat la Premiul Nobel, pe care însă l-a refuzat, declarând că ,,banii sunt ochiul diavolului!” Faima sa de scriitor a depăşit hotarele ţării în care a văzut lumina zilei, numele său şi creaţiile sale devenind cunoscute în toată lumea. Chiar şi după trecerea a 185 de ani operele lui nu-şi pierd din acuitatea problematicii abordate, personajele sale, mai vii decât oamenii vii, continuă să încânte şi să servească drept model pentru o personalitate integră. Beletristica ieşită de sub pana condeierului de la Iasnaia Poliana va dăinui, în viziunea noastră, pe vecie.
Biblioteca „Liviu Rebreanu” vă recomandă cărți de Lev Tolstoi pe care vă invităm să le lecturaţi : 
Tolstoi, L. Copilăria, adolescenţa, tinereţea / Lev Nicolaevici Tolstoi. – Bucureşti : Ed. Litera Int., Ch. : Litera, 2004. – 468 p.
Tolstoi, L. Întoarcerea la învăţătura lui Hristos / Lev Tolstoi. – Iaşi : Ed. Princes Edit, 2006. – 199 p.
Tolstoi, L. Război şi pace / Lev Tolstoi; trad. din l. rusă Ion Frunzetti, N. Parocescu; pref. Sorina Bălănescu. – Ch. : Gunivas, 2002. – 1337 p.
Tolstoi, L. Război şi pace : în 4 vol. / Lev Tolstoi. – Bucureşti : Ed. Adevărul Holiding, 2011
Vol. 1. — 476 p.
Vol. 2. — 526 p.
Vol. 3. — 541 p.
Vol. 4. — 536 p.
Tolstoi, L. Moartea lui Ivan Ilici / Lev Nicolaevici Tolstoi; trad.: Luana Schidu. – Bucureşti : Ed. Humanitas, 2010. – 115 p.
Tolstoi, L. Sonata Kreutzer şi alte povestiri / Lev Nicolaevici Tolstoi; trad. din l. Rusă Al. Philippede. – Bucureşti, 2003. – 377 p.
Толстой, Л. Собрание сочинении в двенадцати томах / Лев Николаевич Толстой. – Москва : Издательство «Правда», 1987
Том. 1. — 574 с.
Том. 2.— 526 с.
Том. 3. — 542 с.
Том. 4. — 398 с.
Том. 5. — 429 с.
Том. 6. — 540 с.
Том. 7. — 494 с.
Том. 8. — 509 с.
Том. 9. — 399 с.
Том.10.— 541 с.
Том.11. — 573 с.
Том. 12. — 524 с.
Толстой, Л. Анна Каренина : Роман в восьми частях / Лев Николаевич Толстой. – Ленинград : Художественная литература, 1979
Части 1-4. — 445 с.
Части 5-8. — 389 с.
Толстой, Л. Детсво. Отрочество. Юность / Лев Николаевич Толстой. – Ленинград : Художественная литература, 1980. – 335 с.
Толстой, Л. Драматические произведения / Лев Николаевич Толстой. – Москва : Издательство «Правда»,1983. -367 с.
Толстой, Л. Счастье,которое меня ожидает… / Лев Николаевич Толстой. – Москва :Молодая Гвардия, 1988 с.
Толстой, Л. Воскресение: Роман; Рассказы / Лев Николаевич Толстой. – Москва : Художественная литература,1984. – 527 с.

 

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s