Category Archives: Vizită colectivă

Oaza de abundență culturală [Zilele Bibliotecii „Liviu Rebreanu”]

47111178_924950211044355_5911480131653730304_nZilele unei biblioteci sunt un fir valoros ce ne ţese fiinţa într-un tot unitar de valoare…, o chemare din noi a vieţii spre viaţă  prin emoţiile pe care ni le trezeşte – cele de bucuria de a trăi prin cuvânt şi prin toate artele care ne scutesc de monotonie. Aşadar, Bibliotecii Liviu Rebreanu, acestui lăcaş al cărţii, nu îi este străină nicio altă artă dintre cele 7 sau… 9, dacă luăm în calcul televiziunea şi benzile desenate: arta de la Morris, creatorul lui Lucky Luke, si de la Pierre Vankeer. Or, acest lucru a fost demonstrat printr-un program amplu de activităţi, elaborat de către direcţia acestei instituţii în concordanţă cu interesele utilizatorilor serviciilor acesteia– vizitatori mult aşteptaţi mai ales în zile de sărbătoare. Continue reading

Sub semnul cultivării valorilor în tinerele generații [Ziua Ușilor Deschise]

42045075_888062474733129_8012492959360483328_n

Întâmpinăm oaspeții bibliotecii

Ziua Ușilor Deschise este o ocazie frumoasă de a aduna copii și tineri, pentru a le prezenta pe larg toate oportunitățile pe care le propune biblioteca. De aici și până la integrarea unui specific de cultivare a valorilor și a cunoștințelor a fost un singur pas – intenția. Echipa bibliotecii „Liviu Rebreanu” a conlucrat astfel, încât o prezentare simplă să devină una de interes și utilitate, individualizate după specificul fiecărui grup care ne-a călcat pragul. Continue reading

Vizite în scop de cunoaştere

Pe parcursul săptămânii, în mod organizat, filiala a fost vizitată de mai multe grupuri de elevi de la liceul ,,George Călinescu”, aceştia luând cunoştinţă de viaţa mai recentă a bibliotecii. 
Astfel, în cadrul excursiilor efectuate, ei au beneficiat de o informaţie amplă despre instituţia publică, au luat cunoştinţă şi au răsfoit cărţile despre Guguţă din cadrul Expoziţiei dedicate lui Spiridon Vangheli, Carţile jubiliare 2013, au ascultat noile date despre felul în care copiii Chişinăului au citit o carte: Vornicel la nunta badei de Victor Dumbrăveanu; li s-a comunicat date şi istorii captivante din viaţa şi creaţia lui Liviu Rebreanu, scriitorul, al cărui nume îl poartă biblioteca; le-au fost prezentate cele mai de valoare Colecţii de literatură pe care le deţine biblioteca – Britanica şi impunătoarele   ediţii în limba franceză.

   Au fost vizite în care s-a realizat un scop, acela de cunoaştere

Ancorare în actualitate: Zi de informare

Zilele acestea biblioteca a iniţiat relaţii de colaborare cu Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport graţie aportului directorului bibliotecii acestei instituţii dnei Victoria Toma, care nu numai că a însoţit o grupă de studenţi şi profesori, dar a organizat şi transportul pentru a se deplasa la biblioteca nostră.
Astfel  a fost dat curs invitaţiei noastre de a participa la o Zi de informare consacrată promovării colecţiei de carte în limba franceză. Tinerii au manifestat interes faţă de documentele şi colecţiile de cărţi prezentate: L’art et les grandes civilisations, la France, Dictionnaire des litteratures de la langue française, Ils ont fait l’histoire du monde, Explorons, Grand Larousse Junior, Nature, Histoire: la France et les Français, Plaisir de créer, Collection Nationale des Grandes Auteurs, precum şi de cărţile şi documentele electronice pentru studierea limbilor străine. Brega Viorica, şef catedră Limbi Moderne, profesorii  Leporda Adelina, Cacian Diana au remarcat că aceste surse ar prezenta un suport informaţional important la desfăşurarea lecţiilor de limbă franceză şi studiul acesteia. În cadrul vizitei a fost făcută o prezentare a bibliotecii, a serviciilor şi facilităţilor oferite. 

Clopotul nemuririi

Biblioteca „Liviu Rebreanu” a fost surprinsă astăzi în mod plăcut. Ca şi alteori, în incinta ei a dat năvală un grup de cititori, cititori dintre cei mai curioşi, de la liceul „George Călinescu”, clasele întâi, învăţătoare Daniela Barnaciuc. Motivul vizitei – întrunirea în cadrul acţiunii culturale cu genericul: Clopotul nemuririi: Mituri şi legende ale popoarelor lumi. Acţiunea însă a demarat cu o prodigioasă prezentare a celor mai de preţ volume dedicate copiilor, cărţi care le-au stârnit interesul până la exclamaţiile involuntare „Au!…”, unul dintre copii chiar declarând: „Gata cu calculatorul, vom citi cărţi!”. Le-au fost prezentate cunoscutele colecţii Enciclopedia pentru copii, Enciclopedia pentru prichindei, Enciclopedia pentru tineri, Atlasul Universului pentru elevi, colecţia Miturile şi legendele lumii, Enciclopedia curioşilor, colecţiile Ce şi cum? şi Cartea lui cum, Cartea lui De Ce, Cartea lui Când – toate atât de bogate în informaţie şi frumos ilustrate. Pe parcursul prezentării, copiii fiind curioşi, nu o singură dată au răsunat exclamaţiile „Au!”. Li s-a povestit apoi de ce miturile şi legendeleînseamnă Clopot al nemurii, reamintindu-li-se cele mai captivante dintre ele: Iason şi lâna de aur, Tezeu şi Minotaurul, Dedal şi Icar, Heracles, cel mai celebru dintre eroi, cu cele douăsprezeci munci, David împotriva lui Goliat ect. Deşi cunoscători de legende, picii au aflat şi lucruri noi: cum se numea ţara Lânii de aur, Colhida; de unde provine denumirea Marea Egee – de la regele Egeu, tatăl lui Tezeu, care a ucis Minotaurul; de unde provine denumirea Calea Lactee – de la laptele pe care l-a vărsat zeiţa Hera, soţia lui Zeus, alăptându-l pe Heracles, de agerimea lui David, învingându-l pe uriaşul Goliat şi punând astfel capăt unui război îndelungat.
O oră şi jumătate, cât s-au aflat elevii în lăcaş, în instituţie a domnit atmosfera interesului pentru cunoaştere, copiii efectuând o excursie prin sălile ei – săli încărcate cu rafturi de carte.

Sănătatea ca un dar

Întâlnirea tradiţională de duminică cu tinerii carabinieri de la Unitatea militară  1001 a fost consacrată Zilei Mondiale a Sănătăţii care, începând din 1950, în fiecare an, se marchează la 7 aprilie şi are drept scop îmbunătăţirea stării de sănătate a tuturor popoarelor şi atingerea unui nivel cât mai înalt al acesteia. În cadrul acestei  zile  sunt abordate probleme de maximă importanţă pentru anul respectiv în domeniul sănătăţii.
Ziua Mondială a Sănătăţii în acest an s-a desfăşurat cu genericul „Activăm împreună pentru sănătate” şi este dedicată activităţii lucrătorilor medicali.
În Republica Moldova există un sistem modern, bine organizat de instruire continuă universitară şi postuniversitară a cadrelor medicale prin rezidenţiat, doctorat, masterat, postdoctorat şi perfecţionare continuă la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, precum şi la Şcoala de Management în Sănătate Publică. Personalul medical cu studii medii este instruit la colegiile de medicină din Chişinău, Bălţi, Ungheni, Orhei, Cahul.
Rata de asigurare cu medici a populaţiei în Republica Moldova poate fi considerată ca fiind suficientă pentru a satisface accesul la îngrijirile medicale primare şi de specialitate, deşi se înregistrează o tendinţă de reducere a numărului de medici. Salariul medicilor din Republica Moldova este mai mic decât media pe republică, se resimte încadrarea insuficientă a tinerilor specialişti. Pe lângă necesitatea creării de condiţii favorabile de muncă, medicii au nevoie şi de înţelegere şi susţinere din partea întregii societăţi.
Tinerii au mai aflat şi despre unii indicatori ai sănătăţii în lume cum ar fi: cauzele principale ale mortalităţii în ţările dezvoltate (bolile de inimă, provocate de stres, de consumul de alcool, de fumat şi de o alimentaţie incorectă), viruşi noi care provoacă boli necunoscute (gripa aviară, virusul Ebola), speranţa de viaţă în lume ş.a. A fost prezentată expoziţia consacrată Zilei Mondiale a Sănătăţii. Ostaşii au fost îndemnaţi să menţină şi să amelioreze capitalul de sănătate printr-o alimentaţie echilibrată, exerciţiu fizic, igienă şi gândire pozitivă. 

Ca în anii cei buni…

Biblioteca „Liviu Rebreanu” a fost vizitată pe acest timp cu ninsoare afară, de parcă am fi în ianuarie, de o droaie de copii (vreo patruzeci şi cinci de inşi), elevi din clasele întâi de la liceul „Al.I. Cuza”, profesoare Veronica Groza şi Aliona Rotari. Aşa cum au nimerit în împărăţia cărţilor,  directoarea Elena Cebotari a făcut o prezentare a bibliotecii, le-a adus la cunoştinţă întreg tezaurul literar la care au acces toţi utilizatorii, le-a povestit despre fondul de carte care cuprinde zeci de mii de tomuri din diferite domenii – beletristică, literatură pentru copii (volume bogat ilustrate din clasica naţională şi iniversală), enciclopedii de cea mai diversă tematică – apoi literatură pentru cei maturi şi multe de toate, după care să le organizeze o excursie prin lăcaş ca ei să poată vedea, atinge şi pipăi cu mâinile proprii orice carte din raft. Tumultul de viaţă, gălăgie şi interes nestăpânit pentru cele din bibliotecă a domnit o habă bună de vreme, până când, aşezaţi pe scăunele, să participe la Ora de lectură: „4 gâze năzdrăvane: poezia Elenei Farago” (135 de ani de la naştere). Interesantă viaţa, şi cu atât mai mult creaţia Elenei Farago care, de la treisprezece ani rămâne fără mamă, abandonează şcoala, dar nu şi învăţătura, învăţând după manualele fraţilor ei. Locuieşte la un unchi care se poartă urât cu ea, după care să nimerească guvernantă în casa lui George Panu, junimist. Acesta o tratează cu bunătate şi delicateţe, apoi este guvernantă în casa lui Ion Luca Caragiale, unde îl cunoaşte pe Alexandru Vlahuţă, şi pe alţi scriitori ai vremii. De la 14 ani scrie poezii. A scris cărţi pentru adulţi, dar opera cea mai valoroasă este literatura pentru copii. S-a învrednicit de mai multe premii, inclusiv Meritul literar oferit de regele Carol al II-lea. Au apreciat-o criticii, Eugen Lovinescu spunând că versurile ei „sunt un farmec”. Şi într-devăr, creaţia poetică a scriitoarei născută la Bârlad sunt pline de duioşie, afecţiune, nelinişte şi dragoste maternă, de îndemn şi compasiune.
Cei o droaie de copii de la liceul „Al.I. Cuza” au mai vizionat şi câteva desene animate cu animăluţe prezente în poeziile Elenei Farago, precum ar fi Căţeluşul şchiop.
Toate – într-o atmosferă de mare entuziasm de a se afla în împărăţia cărţilor – copiii, departe de certurile celor de la vârfuri, s-au simţit minunat la bibliotecă, şi şi-au anunţat dorinţa să vină chiar a doua zi la bibiotecă ca să ia cărţi. Ca în anii cei buni!