Category Archives: Zi de informare

Accesul la știință – observare, descoperire, reinventare [Hora Științei Hasdeu]

46440219_917090228497020_8052815658523557888_nȘtiința este domeniul responsabil de gradul nostru de inteligență, iar odată acceptată această axiomă, avem puterea de a-i reinventa aplicabilitatea astfel încât să devină cât mai accesibilă, indiferent de vârstă. Abordarea personalizată pentru fiecare utilizator dă sens întregii noastre activități, dar mai cu seamă celor petrecute în cadrul Horei Științei, lansată în întreaga rețea de biblioteci Hasdeu., din care face parte și biblioteca „Liviu Rebreanu”. Continue reading

Întâlnire memorabilă

Aflaţi la cursurile de formare continuă în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, profesorii de limba franceza au participat astăzi la Ziua de informare „Prezenţe francofone în colecţia Bibliotecii „Liviu Rebreanu”. După familiarizarea cu diversele titluri de carte din mai multe domenii – istorie, critică literară, lingvistică, artă, beletristică etc. – profesorii au avut ocazia să-l audieze pe Emilian Galaicu-Păun, cunoscut poet şi prozator, împătimit de limba franceză, pe care o posedă la perfecţiune, traducător din această limbă şi redactor-şef al editurii CARTIER. Poetul, versat în literatura franceză, clasică şi modernă, a istorisit despre activităţile sale de studiu şi traducere a celor mai în vogă autori francezi nu numai din Franţa, ci şi din alte ţări, iniţiindu-i în chestiunile de ultimă în oră în domeniul scrisului, editării şi promovării celor mai de valoare opere literare de la noi şi din Europa. Şi-a împărtăşit din experienţele trăite, legate de creaţie sau de legăturile pe care le deţine atât cu scriitorii francezi, cât şi cu editurile, a ridicat vălul de pe unele secrete din laboratorul său de creaţie, care adesea se desfăşoară în franceză, a mărturisit că face traducere cu preponderenţă din literatura ştiinţifică şi mai puţin din beletristică, şi că îi produce o mare satisfacţie temele referitoare la istorie şi că la acest domeniu a tradus 8 cărţi, între care Istoria simbolică. Profesorii s-au dovedit destul de receptivi la cele relatate, aflând multe lucruri inedite pentru ei din istoria literaturii, din practicile de organizare şi desfăşurare a târgurilor de carte, ce se deosebesc mult de cele de la noi, despre felul de a scrie al unor autori, despre edituri imense – adevărate uzine de fabricat cartea – despre mari autori, despre tiraje şi bani proveniţi din scris.
Galaicu-Păun a informat că va participa în martie la Târgul Internaţionalde carte ce va avea loc într-o suburbie a Parisului, unde este invitat în calitate de autor şi traducător.

Pe aripile inspiraţiei

În cadrul parteneriatului cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei biblioteca „Liviu Rebreanu” a găzduit pe 29 ianuarie curent un grup de profesori de muzică, căruia i-au fost prezentate colecţiile noi de carte în materie de educaţie muzicală. Aceasta însă nu e tot. Dascălii  în ale educaţiei muzicale au avut prilejul să se întâlnească cu membrii ansamblului CONCERTINO din Chişinău, conducător artistic Eugen Negruţă. Anterior profesorii au discutat cele mai arzătoare probleme din şcolile lor, ce îi vizează nemijlocit, au dezbătut chestiuni mai subtile legate de creaţie, har, muncă, după care să se angajeze în interpretarea unor melodii populare, întregind pe loc un cor. Era ceva deosebit ca, într-o bibliotecă, cu spaţiul ei îngust, fără acustică, să auzi ritmuri muzicale de o reală armonie, atmosferă care în continuare să devină şi mai incitantă când în sală au apărut artiştii de la CONCERTINO. Elena Cebotari, şefa bibliotecii, le-a făcut prezentarea de rigoare şi a început Dialogul. Curioşi, dascălii s-au interesat în primul rând de instrumentele interpreţilor, pe faţa lor fiind scris că au rămas impresionaţi de ele. E vorba de 5 acordeoane, performante, de ultimă modă, confecţionate în Italia. Un succint istoric al colectivului a prezentat conducătorul ansamblului, Eugen Negruţă. CONCERTINO este Colectiv emerit al Republicii Moldova, activează de 4 ani în cadrul Sălii cu Orgă de la Chişinău, dispune de 14 premii naţionale şi internaţionale, a concertat în mai multe ţări ale lumii, contribuind astfel la promovarea imaginii statului nostru peste hotare. Curiozitatea publicului era mare şi întrebările au fost intercalate cu ilustraţii muzicale din repertoriul ansamblului. De la primele acorduri, în cadrul unui colaj ce cuprindea fragmente din din mai multe opere, ascultătorii, iniţiaţi în muzică, tresăreau plăcut de fiori de exaltare, interpretarea producând un farmec aparte şi făcând publicul să se animeze, să producă ovaţii, să exclame „Bravo!”. Vădit mişcaţi de calităţile profesionale ale artiştilor, profesorii i-au numit „virtuozi”, după care să-i bombardeze cu întrebări legate de activitatea ansamblului, de turneele efectuate în Europa şi nu numai, întrebări legate de creaţie şi de promovare a numelui personal şi a imaginii Republicii Moldova. 
Artiştii au mărturisit că au călătorit mult, că muncesc aproape fără odihnă, odihna fiindu-le activitatea concertistică, că singuri îşi realizezază aranjamentele muzicale, îşi crează repertoriul. Sunt apreciaţi şi se bucură de un public divers la noi şi peste hotare. Fiind întrebaţi ce le asigură succesul, Eugen Negruţă a declarat că poziţia sa în coordonarea activităţii ansamblului este orientarea la ceva cu adevărat de valoare şi în acest caz prin harul dat de Dumnezeu şi prin muncă se ajunge la performanţă, la faimă şi recunoştinţă. Dialogul îşi urma cursul firesc, întrebările şi răspunsurile fiind corelate fastuos de executarea cu măestrie a unor melodii populare sau de jazze.
Impresionaţi de prestaţie, dascălii şi cititori simpli ai bibliotecii au trăit adevărate clipe de revelaţie estetică şi le-au urat pe final artiştilor mult succes în continuare, ei dorind ca trupa CONCERTINO, ce şi-a propus ca scop să promoveze arta interpretativă la acordeon, să fie apreciată la justa valoare în ţară şi să se bucure de toată susţinerea celor suspuşi.
Ilustrarea muzicală din cadrul Dialogului a însemnat cireaşa de pe tortă la manifestarea culturală desfăşurată la biblioteca „Liviu Rebreanu”, de la care au avut de câştigat şi interpreţii şi profesorii – primii s-au întâlnit cu dascăli de vocaţie, cei din urmă i-au ascultat pe viu pe artişti, intrând în contact direct cu elemente inedite ale creaţiei muzicale.

Zi de informare: noutăţi editoriale la disciplina Istorie

Tradiţionalele zile de informare organizate de bibliotecă pentru beneficiarii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei i-au avut ca participanţi, de această dată, pe profesorii de istorie din toate colţurile republicii. Dat fiind faptul că ştiinţa istorică îşi propune să cerceteze evenimentele trecutului, să stabilească şi să reconstituie faptele, valorile umane, rolul lor în dezvoltarea civilizaţiei, să cultive respectul şi dragostea pentru predecesori, neam, limbă, datină şi Ţară, biblioteca a organizat o amplă expoziţie de documente din domeniul istorie pentru a facilita procesul de cunoaştere. Expoziţia a inclus atât publicaţii din noile achiziţii cât şi documente mai vechi din colecţia bibliotecii. Pe parcursul activităţii au fost prezentate publicaţiile: Istorie: Bacalaureat 2011: Sinteze şi teste, aut. G. Marcu şi S. Stoica; Istorie: Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat, coord. L. Lazăr; Istoria Românilor: Sinteze şi teste, 2012; Calea spre noi înşine: excurs istoric metodic dramatizat, aut. S. Gugiuman; Jocuri didactice la istorie, aut. L. Roşioru-Caciuc şi V. Roşioru, documente care oferă sugestii şi răspunsuri necesare în etapa studierii şi recapitulării diverselor teme de studiu, precum şi necesare în procesul de predare-învăţare-evaluare la orele de istorie.
De asemenea, au fost prezentate colecţiile: Cronica ilustrată a omenirii, Marea istorie ilustrată a lumii, Casa regală, precum şi Istoria vizuală a lumii din Colecţia Esenţial de la editura Litera Internaţional ş.a. S-au bucurat de succes şi publicaţiile Ora de dirigenţie în gimnaziu, aut. T. Cosma; Managementul lecţiei, aut. G. Cristea, Strategii didactice interactive, aut. C.L. Oprea ş.a.
Fiind în anul jubiliar al Bibliotecii Municipale şi de această dată am vorbit noului public despre misiuneaşi valorile ei, despre structura şi serviciile specializate, activitatea de cercetare şi am prezentat publicaţiile: Chişinăul în literatură, Chişinăul din amintire, aut. I. Colesnic, Timp şi istorie: autori de la „Viaţa Basarabiei”, aut. I. Colesnic, Creatori de exlibris basarabeni: mic dicţionar şi ultima apariţie editorială Chişinăul în pictură

Zi de informare „Idei şi sugestii la disciplina Educaţia civică”

Educaţia civică urmăreşte formarea unor capacităţi şi atitudini necesare cetăţenilor într-o societate democratică. Acestea includ autocunoaşterea, comunicarea, relaţiile cu persoanele din jur şi cu comunitatea, cunoaşterea drepturilor şi îndatoririlor, participarea la soluţionarea problemelor sociale etc. Bazându-ne pe aceste principii, am organizat Ziua de informare „Idei şi sugestii la disciplina Educaţia civică” pentru a oferi cadrelor didactice venite la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei un suport eficient întru realizarea procesului educaţional. Astfel, au fost prezentate publicaţiile: Sugestii pentru activitatea extraşcolară la educaţia civică, Democraţia pentru toţi, Educaţia cetăţenească, aut. V. Ciobanu-Ţurcanu, Educaţia şi viaţa cotidiană, aut. I. Jinga, precum şi manuale la obiectul Educaţia civică, ciclul gimnazial. De menţionat că disciplina educaţie civică este una opţională şi profesorii care o predau au ca bază obiectele – istorie şi geografie. În acest scop biblioteca a expus şi publicaţii din aceste domenii ceea  ce a trezit un interes viu.  
În acelaşi context a fost realizată o succintă prezentare a bibliotecii, a colecţiilor ei şi a noutăţilor editoriale, în prim plan plasându-se domeniul pedagogie şi ştiinţe ale educaţiei cu cele mai relevante titluri: Fundamentele pedagogiei, aut. S. Cristea; Strategii didactice interactive, aut. C.-L. Oprea; Ghid de practică pedagogică, Parteneriat în educaţie, aut. A. Băran-Pescaru; Managementul clasei, aut. E. Stan; Caietul dirigintelui; Cunoaşterea elevului, aut. M.-E. Druţă etc. Folosindu-se de ocazie, profesorii aflaţi în vizită la biblioteca ,,Liviu Rebreanu” au beneficiat de un set de reviste Magazin istoric, Destin românesc şi Viaţa Basarabiei, oferindu-li-se apoi materiale promoţionale elaborate cu prilejul aniversării a 135 de ani ai BM „B.P. Hasdeu”.
N-a fost ratată şi ocazia de a le povesti cadrelor didactice despre Biblioteca Municipală  – instituţie indispensabilă vieţii chişinăuienilor; despre filialele specializate; despre Centrul de Informare şi Documentare Chişinău, care crează continuu conţinut local; despre BM ca o bibliotecă europeană recunoscută prin abordările ei visavi de diversitate, acces, comunitate, incluziune socială şi culturală.

Noi apariţii editoriale la disciplina limba şi literatura română: Zi de informare

Ziua de informare reprezintă o formă de activitate foarte eficientă pentru promovarea resurselor bibliotecii şi prezentarea noilor achiziţii. De această dată beneficiarii zilei de informare cu genericul Noi apariţii editoriale la disciplina limba şi literatura română au fost profesorii de limba şi literatura română veniţi la cursuri de formare continuă la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Activitatea a debutat cu o succintă prezentare a bibliotecii şi a colecţiilor existente, axându-se pe domeniul pedagogie şi ştiinţe ale educaţiei, fiind evidenţiate cele mai relevante publicaţii.
Prezentarea publicaţiiilor în cadrul zilei de informare a fost realizată prin intermediul expoziţiilor „Limba şi literatură română: competenţe şi performanţe”, „Noi apariţii la disciplina limba şi literatura română” şi „Nou în ştiinţele educaţiei”. La domeniul limbă şi literatură română au prezentat interes publicaţiile: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, Concepte fundamentale pentru studiul literaturii române, Limba şi literatura română: Proză: Repere teoretice. Aplicaţii, Dicţionarul ilustrat de cuvinte şi sensuri recente în limba română ş.a. În domeniul ştiinţelor educaţiei au fost evidenţiate volumele Cunoaşterea elevului, aut. M.E. Druţă, Ghid de practică pedagogică, Relaţiaprofesor-elevi: blocaje şi deblocaje, aut. E. Truţa, Parteneriat în educaţie, aut. A. Băran-Pescaru, Strategii didactice interactive, aut. C.L. Oprea, etc.; diriginţii au atras atenţia la Ora de dirigenţie, aut. T. Cosma, Caietul dirigintelui, Cartea serbărilor şcolare ş.a.

Necesităţi pedagogice moderne: zi de informare

Activităţile de informare organizate la diverse instituţii de învăţământ a devenit deja o tradiţie pentru biblioteca noastră. De această dată a fost organizată o zi de informare în cadrul parteneriatului cu Liceul «G. Călinescu». Activitatea realizată pentru cadrele didactice ale liceului s-a axat pe prezentarea noutăţilor editoriale din domeniul ştiinţelor educaţiei, precum şi a literaturii didactice şi metodice la diverse discipline şcolare. Documentele prezentate au fost selectate împreună cu şefa bibliotecii liceului, Elena Toma, în dependenţă de cererile de informare ale cadrelor didactice şi au fost structurate după subiecte: pedagogie generală, managementul educaţional, metode şi strategii didactice ş.a; după disciplinile de învăţământ: limbă şi literatură română, biologie, istorie, geografie,educaţie tehnologică, religioasă ş.a.

Activitatea s-a bucurat de succes, documentele prezentate, la solicitările cadrelor didactice, au rămas în cadrul liceului timp de o săptămână pentru a fi studiate.