Category Archives: Revistă bibliografică

Literatura americană mereu în vogă

Scriitoarea americană Danielle Steel s-a născut la 14 august 1947, în New York  City. Danielle Steel reprezintă o „piatră de hotar” a romantismului american cu o colecţie de 580 de milioane de cărţi vândute în 47 de ţări.
Uimitor este că ea continuă să se afle în topul preferinţelor prin a oferi cititorului delicii literare amoroase. Biblioteca  „Liviu Rebreanu” vă propune creaţiile lui Danielle Steel, pe care sperăm să le citiţi cu mult interes.

 

Continue reading

Muzica – expresia vieţii

    Cîntecul este ca o casă în care poţi să intri cu sufletul şi odată ce ai intrat o schimbi şi tu puţin: cu chipul, cu gîndul şi cu viaţa ta.
Astăzi cîţiva învăţători de muzică din diferite colţuri ale republicii au încercat să se strecoare în cîteva cîntece vechi, să se adîncească în zestrea neamului nostru şi să răsfoiască prin trecutul unor destine muzicale. În cadrul Revistei bibliografice “Muzica -expresia vieţii” le-am pus la dispoziţie literatura necesară şi le-am prezentat cărţile de specialitate mai noi din colecţia bibliotecii.
   S-au selectat pentru audiere cîteva cîntece populare, adevărate perle folclorice, adunate şi păstrate de către folclorişti pe parcursul mai multor secole. E vorba de melodiile Crenguţă de iederă şi Sărmana inima mea din repertoriul Ansamblului etnofolcloric Tălăncuţa; Dorul de mine s-a pus cîntat de Maria Mocanu; Lacrimi mari şi Suferinţele– interpretate de surorile Osoianu.

   Profesorii invitaţi, înzestraţi cu ureche muzicală şi posesori ale unor voci  frumoase, ne-au alintat auzul cu melodii îndrăgite şi aproape sufletului: Melancolie, Omule, De ziua ta, Tinereţe, mîndră floare etc.

   


 Aşadar, muzica face parte din viaţa noastră, iar multe crîmpeie din viaţa fiecăruia se regăsesc în cîntec.

Te port în inimă mereu

La noi la bibliotecă

O zi obişnuită la bibliotecă include nu doar lectura, studiul sau selectarea de informaţii pentru o anumită specialitate în Internet, ci şi familiarizarea cu diversele expoziţii pe care le organizăm, mai cu seamă cele consacrate Decadei Chişinău oraşul meu. Un numeros grup de cititori, de diferite vârste, a luat cunoştinţă de cele mai valoroase volume pe care le deţine biblioteca şi care au fost expuse cu genericul Chişinău  — te port în inimă mereu! Cititorilor le-au fost prezentate cărţile: Chişinăul şi chişinăuienii şi Chişinăul din Amintire de Iurie Colesnic, Oameni din Chişinău şi Un american la Chişinăude Dumitru Crudu, Chişinău — enciclopedie, Chişinău — schiţe etnoponimice, Chişinăul de Ştefan Ciobanu, Chişinăul în 1941 şi altele.
Un alt grup de cititori, mai mici, La noi la bibliotecă, a participat la revista bibliografi Oraşul meu, Chisinău. Au fost prezentate volumele Chişinăul şi chişinăuienii, Chişinăul din Amintire de Iurie Colesnic şi Chişinăul (album) de Amedeo Carrocci. În afară de istoriile şi detaliile captivante despre Chişinăul de ieri şi Chişinăul de azi cei prezenţi s-au delectat cu cele mai reuşite fotografii executate în stil artistic de cunoscutul avocat, poet, dar şi mare artist fotograf Amedeo Carrocci — un tânăr de origine italian şi un bun prieten al Moldovei. Anume el a surprins Chişinăul în toată splendoarea sa — fie expus prin monumente arhitecturale, prin edificii publice impunătoare, muzee, biserici, catedrale, fie împodobit în straie naţionale sau scăldat în lumini mirifice pe timp de noapte — toate în ansamblu  înfăţişând un oraş demn de a se numi capitală.

Revistă bibliografică „Plaisir de créer”

„Plaisir de créer” este o colecţie de lucrări elegante şi originale pentru a te consacra cu succes lucrului manual. Destinate atît experţilor cît şi începătorilor, aceste minunate albume sunt bogate în reproduceri, din care te poţi inspira pentru aţi personaliza căminul. Colecţia conţine 8 volume: Fantaisies de papier: decoupages, collages…; Window Color: décors peints; Le grand livre de la broderie; Le point de croix: frises et bordures; Pochoirs Trompe-l’oeil: décors peints; Le Filet: napperons et bordures; Le Crochet: le décor de la table; Le style Biedermeier: objets de décoration. Aceste lucrări originale au fost prezentate membrilor clubului „Şcoala părinţilor” în cadrul Zilelor Francofoniei.
Vă aşteptăm să consultaţi această minunată colecţie!

Sugestii manageriale în sprijinul sistemului educaţional: revistă bibliografică

Această revistă bibliografică a fost prezentată managerilor instituţiilor şcolare veniţi la cursuri de formare continuă la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi credem că va fi utilă tuturor managerilor din sistemul de învăţământ şi specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei.

Cristea, Gabriela. Managementul lecţiei / Gabriela Cristea. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2008. – 212 p.
Lucrarea Managementul lecţiei se referă la conducerea managerială a lecţiei fără a exclude celelalte forme de organizare a activităţilor didactice. Mai exact, abordând problematica managementului lecţiei se asigură o deschidere şi spre alte forme de activitate didactică utilizate în învăţământul primar şi secundar. Mai mult decât atât, în spiritul proiectării curriculare a activităţii didactice, lecţia este privită managerial (global, strategic) în contextul “unui sistem de lecţii sau al unei unităţi de instruire/învăţare cu resurse formative superioare”.

Cunoaştere şi intervenţie pedagogică: set de instrumente orientative pentru învăţători / Elena Mândru, Iacob Karacsony, Letiţia Mureşan ş.a. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2011. – 368 p.
Această lucrare este un instrument eficient şi antrenant pentru cunoaşterea, evidenţierea parcursului şcolar şi pentru intervenţia pedagogică asupra elevilor din ciclul primar. Cadrele didactice au la dispoziţie un set orientativ pentru a consemna date privind colectivul de elevi, instrumente de lucru necesare monitorizării nivelului de dezvoltare a copilului şi evoluţiei sale la învăţătură. Materialele cuprinse în lucrare pot constitui, la un moment dat, o oglindă care să reflecte strădania copilului, dar şi a cadrului didactic deopotrivă.

Gorghiu, Gabriel. Managementul proiectelor: o abordare orientată pe aplicaţii / Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, Mihail-Florin Stan. – Târgovişte : Bibliotheca, 2009. – 209 p.
Acest volum vine să ofere un răspuns la câteva din provocările care stau în faţa unui manager şi a unei echipe de proiect, cu referire concretă la proiectele educaţionale. Pentru definirea unui proiect şi a managemenului proiectelor sunt propuse zeci de formulări, dar dincolo de definiţii şi interpretări Managementul proiectelor vizează totalitatea aspectelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul proiectelor.

Jinga, Ioan. Managementul învăţământului / Ioan Jinga. – Bucureşti : Editura ASE, 2003. – 255 p.
Lucrarea se adresează managerilor din învăţământ care ocupă funcţii de conducere la diferite niveluri ale sistemului cât şi celor care intenţionează să ocupe asemenea funcţii. În carte sunt abordate atât probleme generale ale managementului învăţământului cât şi probleme specifice diferitelor subsisteme ale acestuia în şcoală.
Aici găsim probleme de larg interes cum sunt: comunicarea managerială şi soluţionarea conflictelor în organizaţiile şcolare; conducerea proceselor de schimbare şi a inovaţiei în învăţământ; managementul stresului; managementul timpului; managementul prin proiecte ş.a.

Olsen, Jerry. Noi metode şi strategii pentru managementul clasei / Jerry Olsen, Thomas W. Nielsen. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2009. – 175 p.
Procesul de învăţare ar trebui să fie distractiv. Dacă învăţarea nu e distractivă atunci vor face eforturi imense, atât elevii, cât şi profesorii. În acest scop, această carte adoptă o abordare uşor diferită faţă de celelalte publicaţii la acest capitol. Într-un moment în care cuvântul “disciplină” este considerat de mulţi educatori ca fiind inutil sau chiar ca un semn al stilurilor de predare învechite şi demodate, autorii nu se feresc de acest cuvânt. De fapt, ei consideră că învăţarea temeinică se bazează în principal pe o bună disciplină în clasă. Dar această disciplină în clasă trebuie să aibă un rol preventiv. O mare parte din carte se concentrează asuprs modului în care se structurează un plan de management al comportamentului în clasă, care să prevină de la început apariţia problemelor de comportament.

Pânişoară, Ion-Ovidiu. Profesorul de succes: 59 de principii de pedagogie practică / Ion-Ovidiu Pânişoară. – Iaşi : Polirom, 2009. – 332 p.
Realităţile la care trebuie să se adapteze şcoala sunt într-o continuă schimbare, avalanşa de situaţii în care cadrul didactic este pus zi de zi necesită cunoaşterea tuturor aspectelor ce ar putea influenţa desfăşurarea activităţii instructiv educative. Cu o perspectivă echilibrată între teorie şi practică lucrarea propune o abordare nouă a ştiinţelor educaţiei şi oferă sfaturi în sprijinul începătorilor cât şi a profesorilor cu experienţă. Numeroasele exemple şi experimente ilustrează în egală măsură principiile pedagogice consacrate şi punctele de vedere recente, facilitează aprofundarea temelor discutate.

Popenici, Ştefan. Managementul clasei pentru elevii cu ADHD: ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar / Ştefan Popenici. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2008. – 102 p.
Această carte încearcă să îmbine în mod cât mai armonios diferite teorii din domeniul ştiinţelor educaţiei cu strategii didactice concrete în domeniul instruirii copiilor cu ADHD (sindromul dificitului de atenţie cu hiperactivitate): ce este ADHD şi de ce este importantă înţelegerea sa; cum diagnosticăm ADHD; principii educaţionale pentru abordarea ADHD; soluţii educaţionale pentru elevii cu ADHD ş.a.

Popenici, Ştefan. Motivaţia pentru învăţăre: de ce ar trebui să le pese copiilor de ea şi ce putem face pentru asta / Ştefan Popenici, Ciprian Fartusnic. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2009. – 143 p.
Motivaţia este un efort sistematic care presupune o ştiinţă şi un management adecvat, atât pe plan personal cât şi instituţional. Din acest motiv pregătirea pentru stimularea şi organizarea motivaţiei în învăţare este o dimensiune principală în formarea tuturor specialiştilor în educaţie. Lucrarea are următoarea structură: Experienţe şi percepţii ale motivaţiei în spaţiul şcolar; Scurtă analiză a fundamentelor teoretice; Strategii şi instrumente de motivaţie acasă şi în clasă.

Robu, Maria. Empatia în educaţie: necesităţi pedagogice moderne / Maria Robu. – Bucureşti : Didactica Publishing House, 2008. – 103 p.
Lucrarea abordează relaţia dintre educaţie şi societatea cunoaşterii, dintre şcoală, familie şi comunitatea locală, precum şi parteneriatul şcoală — familie — comunitate. Câteva capitole abordează tema şcolii incluzive: ce reprezintă şcoala incluzivă, particularităţile ei, managementul şcolii incluzive, cerinţe şi sugestii manageriale specifice şcolii incluzive etc.

Ţoca, Ioan. Management educaţional / Ioan Ţoca. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007. – 208 p.
Lucrarea abordează probleme ale managementului educaţional de mare interes teoretic şi practic, cât şi unele de strictă actualitate cum ar fi: managementul şi educaţia; sistemul managementului educaţional; managementul organizatoric; managementul resurselor umane; managementul conflictelor; managementul şedinţelor; managementul imaginii etc.

Noi abordări metodologice la disciplina limba şi literatura română

Colaborarea noastră cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei este una permanentă. O actvitate recentă, desfăşurată în incinta acestei instituţii, a fost revista bibliografică “Noi abordări metodologice la disciplina limba şi literatura română” pentru profesorii de limbă şi literatură română ce urmează cursurile de perfecţionare pentru susţinerea şi confirmarea gradului didactic. Materialul oferit s-a axat pe noile achiziţii din domeniile specialităţii cât şi a ştiinţelor educaţionale, care reflectă şi orientările didacticii moderne. El a cuprins următoarele publicaţii: “Didactica limbii şi literaturii române”, aut. V.Goia, “Didactica literaturii române”, aut. E.Ilie, “Metodica predării literaturii române”, aut. C.Şchiopu, “Limba şi literatura română în gimnaziu: structuri didactice deschise”, aut. A.Pamfil, “Limba română: Bacul 2011 pe înţelesul elevilor”, “Deschidere spre universalism”, aut. A.Bantoş, “Receptarea textului literar”, aut. C.Gavrilă ş.a. Aceste activităţi constituie un suport informaţional eficient pentru cadrele didactice şi sunt salutate de Catedra Educaţie Lingvistică şi Literară în persoana dnei Ştefania Isac, şef catedră. De asemenea, zilele acestea, pentru profesorii de limbă franceză a fost prezentată publicaţia “Jocuri şi activităţi distractive în învăţarea limbilor străine”, aut. T. Siek-Piskozub.

Publicaţii despre Chişinău (revistă bibliografică)

Zilele acestea biblioteca a găzduit un nou grup de “novici” de la Departamentul de Carabinieri, însoţiţi de locotenentul Valeriu Stihii. Tinerilor le-a fost prezentată revista bibliografică Publicaţii despre Chişinău, care a cuprins următoarele documente :Chişinăul în amintire, Chişinăul în literatură, Chişinăul pe vremea lui Puşkin (1820-1823), Memoriile guvernatorului, Centrul istoric al Chişinăului la începutul secolului al XX-lea. Repertoriul monumentelor de arhitectură, Aleea clasicilor şi Chişinău schiţe etnotoponimice.
De asemenea publicului le-a fost prezentată colecţia bibliotecii, serviciile şi facilităţile oferite.